Medisch

Je hebt vragen over een ziekte of gezondheid. Geeft de wirwar aan informatie op internet je geen helderheid? Denk je na je bezoek aan je arts: “Ik had dit en dat nog moeten vragen. Wat is mij nou eigenlijk verteld?” Stond je alweer buiten voordat je er erg in had? Ik luister, neem de tijd en geef antwoord op je vragen.

 
Alle onderdelen van het lichaam en de psyche staan met elkaar in verband. Vanuit dit principe geef ik uitleg over de werking van het gezonde lichaam en over gezondheidsproblemen.
Hierdoor ontstaat er begrip voor wat er in het lichaam gebeurt en worden klachten herkent, verklaarbaar en beter te begrijpen.
Mijn doel is om de cliënt door het geven van informatie en begeleiding weer de zelfregie terug te geven; het stimuleren van zelf management op basis van kennis.
De begeleiding van Praktijk Tekst & Uitleg is aanvullend op de eventuele medische behandelingen van een arts. Ik help om de enorme hoeveelheid te verkrijgen informatie op het internet te duiden. Welke informatie is van belang en waarom.
Indien gewenst bereid ik samen met de cliënt een bezoek aan de arts voor en biedt de mogelijkheid om de cliënt te begeleiden in het bezoek aan de arts.

Stress

Grote belangstelling heb ik voor stress reacties. De werking van het menselijk lichaam loopt achter op wat er tegenwoordig van de mens gevraagd wordt. De stress reacties van ons lichaam waren vroeger effectief bijvoorbeeld voor het vluchten voor een roofdier. Deze reacties hebben we nog steeds, maar zetten we nu in bij bijvoorbeeld een volle mail box. Echter, we ontladen deze stress niet meer net als vroeger door hard weg te lopen. Het effect hiervan is groot. Dit uit zich in bijvoorbeeld in een burn-out, slaapproblemen, overgewicht, hart- en vaatziekten en andere welvaartsziekten. Ik ben er van overtuigd dat persoons gerelateerde inzicht en kennis hierover bijdraagt aan het reduceren van stress.

 
 
De begeleiding is aanvullend op de eventuele medische behandelingen van een arts!