Werkwijze

Praktijk Tekst & Uitleg geeft antwoord op vragen over medische problematiek, gezondheid en voeding. Ik wil er zorg voor dragen dat de cliënt kennis, inzicht en overzicht krijgt over ‘wat er in het lichaam aan de hand’ is. Ik wil hiermee de cliënt handvatten bieden om tot meer zelfregie en actief eigenaarschap te komen.
Tijdens het eerste consult, waarin we kennis met elkaar maken, staat het helder krijgen van de hulpvraag centraal.
Volgende consulten geven tekst en uitleg op de vraag en eventuele andere of vervolg vragen.
Een consult duurt ongeveer 1 uur.